Author Index

A

Acharya, Swaraj S.   0697
Akilandeswary, G.   0026
Ali, Jabir   1614
Anala, M. R.   1483
Anuse, Alwin D.   1600
Anusha, G.   0034
Arora, Meena   0085

B

Badiyani, Dhairya   1600
Bhatnagar, Roheet   1522
Bhattacharjee, Vandana   1522
Bhushan, V. Phani   0354
Bibi, M. Hazira   0049
Biswas, Ranjit   0085
Bodke, Snehal   0697

C

Chaudhari, Sheetal   0473
Chetan   1389

D

Deote, Sharayu   1438
Desmukh, Anwar Pasha Abdul Gafoor   0254
Devraj   1589
Dika, A.   0509
Divya, S.   1633
Dutta, Saurabh   1242

G

Gadge, Poonam   1438
Gaikwad, D. P.   0382
Garg, Rachit Mohan   1453
Giri, M.   0354
Gupta, Varun   1476

H

Hamed, Raed I.   1458
Hameed, Shihab A.   1626
Hari, K. Kokula Krishna   tech-abstracts, tech-paper
Hegde, Vinay   1445

K

Kale, Archana   0473
Karthikeyan, R.   1584
Khan, A. R.   0254
Khanapurkar, Amol   1393, 1396
Khraiwesh, Mahmoud   0022
Kiran   1389
Kulkarni, Sharada G.   1468
Kumar, Ashwani   1614
Kumar, B. P. Vijay   1589
Kumar, B. P. Vijaya   1608
Kumar, K. V. Kiran   1389
Kumar, Kapil   1453, 1614
Kumar, P. Sanath   1589
Kumar, Vikas   1366
Kumari, V. Vijaya   0402
Kute, Rupali S.   1600

L

Liu, Xiaoxiang   0498
Loganathan, P.   1584

M

Majumder, Somajyoti   1618
Malan, Suresh   1396
Manuel   0774
Miho, Vladimir   1626
Mondal, Amit   1618
Mukhopadhyay, Sumit   1618

N

Nagrale, Niraj   1431
Nagrale, Vishakha N.   1431
Nanda, Mohit   1393
Nandy (Pal), Mahua   1286
Neelambal, P.   0049
Neelaveni, R.   1494

P

Palani, A. Malathi   1648
Pandey, Hari Mohan   0294
Patil, Mukesh D.   1438
Patnaik, Sumagna   1278
Percinkova, B.   0509

R

Ramesh, Lilly   0009
Raina, Robin   1531
Rajan, S. Prithiv   tech-paper
Rajesh, M.   1307
Rajeshwari, S.   0049
Rajput, Nitin Singh   1304
Rangaswamy, T.   1445
Rao, A. Ananda   1307
Rao, V. Eswar Neela   0354
Rathi, Gunjan   1654
Rathi, Nikhil   1476
Ray, Dip N.   1618
Revathi, M.   1584

S

Sagar   1589
Sahoo, Prabin R.   1379
Sakhare, Apeksha V .   0158
Samanta, Sabyasachi   1242
Sasikala, D.   1494
Saudagar, Abdul Khader Jilani   0254, 0346
Selvakumar, S.   1584
ShanmugaPriya, K.   1633
Sharma, Sanjay Kumar   1544
Shivilingapa   1589
Shobha, G.   1483
Sidnal, Nandini   1468
Simov, O.   0509
Singh, Rohit Kumar   1304, 1366
Suresh, C.   1608
Suriyanarayanan, N.   0402
Syed   1389
Syed, Abdul Sattar   0346

T

Thakare, V. M.   0158
Thawkar, Moreshwar J.   1531
Thool, R. C.   0382

U

Uma, G. V.   0009

V

Vishnubhatla, Arvind   0789

Y

Yin, Lei   0498