Author Index

A

Aarthy, T.   1592
Aishwarya, C. S.   1660
Ajal, A. J.   0025
Akthar, Shaheda   0527
Ali, Maaruf   0031
Amin, Mohammad   1582
Anitha, R.   1464
Ansari, Mohd. Dilshad   1455
Anusuya, M. A.   1305
Arfath, N. Yasar   0003
Arumugam, S.   1434
Arunkumar, S.   1434
Arwindekar, Geeta M.   0020

B

Badkoobehi, Hassan   1582
Balasubramanian, R.   1535, 1586
Bandyopadhyay, S. K.   0772
Bawane, N. G.   0097
Bharathy, V. Subbiah   0328
Bhateja, Vikrant   1250
Bhattacharyya, Debnath   0365
Bhavani, P.   0775
Birendra, Parth   1352

C

Childs, Geoff   0031

D

Daruwala, R. D.   1473
Datta, Arun   1582
Devi, Swapna   1250
Dey, Pradip Peter   1582
Dhule, Vishal Bhimrao   1530
Dubey, Jigyasu   1392, 1395

G

Garg, Rachit Mohan   1455
Gill, Jasbir Singh   1488
GopalaKrishnan, N.   1416
Guhan, C.   0480
Gupta, Gopal   1388
Gupta, Suneet Kumar   1388

H

Halkarnikar, P. P.   1616
Hari, K. Kokula Krishna   tech-abstracts, tech-paper
Hashmi, Syed Asadullah   1368

I

Imranullah, M.   0003
Itankar, Prashant Y.   0020

J

Janwe, N. J.   1607
Jasmine, K. S.   1638
Jayakanthan, N.   0174
Jeter, Lukas   1440
Jeyabaskaran, J.   1586

K

Kansal, Gaurav   1388
Katti, S. K.   1305
Kaur, Arashdeep   1352
Kim, Tai-Hoon   0367
Kumar, A. Ajaya   0466
Kumar, Vikas   1388

L

Lakshmi, R. Aishwarya   1660
Liu, Xiaoxiang   0499

M

Manaswi, A.   0351
Mani, Meenakshi   1440
Manoharan, N.   1535, 1586
Mathew, Derick J.   1638
Mishra, Shivakant   1440
Muthuchelvi, P.   0480

P

Panaganti, Nagaraju   1480
Parveen, N. Ravia Shabnam   1630
Pathak, Bhumin   0031
Pawar, M. S.   1284
Pilley, Akansha A.   0097
Prakash, T. K.   1518

R

Rafi, Shaik. Mohammad   0527
Raj, R. Anand   0257
Rajadorai, Kesava Pillai   1622
Rajan, S. Prithiv   tech-paper
Rajavat, Anand   1392, 1395
Ramani, R. Geetha   1660
Rathi, Nikhil   1292
Reddy, M. Sreenadh   1480
Reinschmidt, Tia   1440

S

Samuel, Selvakumar   1622
Santhana, Arunkumar   1649
Sathik, M. Mohammed   1630
Shankar, Deepa D.   0080
Sharma, Anita   1473
Sharma, Rohit   1292
Sharma, Tripti   0466
Shetty, Nikita R.   1616
Shrivastav, S. K.   1284
Shrividhya, P.   1592
Singh, Jaspal   1488
Sinha, Bhaskar Raj   1582
Srinivas, P. Arun   1416
Sudarshan, N. A.   1518
Sujatha, C.   1464
Sutar, Manisha   1607

T

Tejaswi, A.   0351
Tidke, Swati S.   1284

U

Uma, V.   0040

V

Vasantha, M.   0328
Vasantha, R.   1638
Vazeerudeen, A.   1622
Vishnubhatla, Arvind   0790

W

Walia, Tarandeep Singh   1488

Y

Yin, Lei   0499