Author Index

A

Ahmadi, F.   RE09
An, Jia   TE07

C

Chan, Hsiao-Lung   RE01, FI05
Chan, W. Y.   TE10
Chang, Feng-Yu   FI03
Chang, Hsien-Tsung   RE05
Chang, Kun-Hung   TE04
Chang, Ting-Cha   FI03
Chang, Tzu-Chien   BS03
Chang, Ying-Feng   BS04
Chang, Yu-Chuan   RE07
Chao, Pei-Kuang   RE01, FI05
Chen, Chih-Hao   TE03
Chen, Chun-Chang   RE07
Chen, I. M.   RE08
Chen, Jyh-Ping   TE02, TE03, TE05, TE04
Chen, Ming-Wei   RE05
Chen, Yu   BS03
Cheng, Tai-Hong   TE05
Chian, K. S.   TE10
Chou, Chien   BS04, FI06
Chou, Siaw Meng   TE08
Chu, Ju-His   FI05
Chu, Yi-Hsuan   FI07
Chua, C. K.   TE09
Chua, Chee Kai   TE08, TE07
Chung, Chyan-Goei   RE05

D

Dauwels, Justin   RE10
Ding, Z. Q.   RE08
Dong, Jing   BS07

F

Feng, Lin   FI08

G

Gao, Xue Mei   BS09
Gunawan, Erry   RE11

H

Ho, Hsiang-Wei   FI04
Ho, Jun Hui   BS07
Hsu, Pei-Jung   BS06
Hsu, Wen-Chun   FI05
Huang, Chin-Chang   FI05
Huang, Jing-Jie   RE01
Huang, Jing-Siang   RE07
Huang, Ju-Chin   RE04
Huang, Meng-Yu   BS06
Huang, Yu-Jie   BS01

J

Jiang, Yun   TE04

K

Kannan, Srinivasan   RE10
Kao, Chyuan-Haur   BS05
Kaur, Harpreet   TE06
Kuleesha   FI08

L

Lai, Chao-Sung   BS02, BS03, BS05
Lai, Jui-Yang   TE01
Lee, Jiann-Der   FI07
Lee, Kijoon   BS07
Lee, Ming-Yih   TE02, TE03, RE02, FI01, FI02, TE04
Lee, Ren-Guey   RE06, RE07
Lee, Wei-Lun   RE06
Leong, K. F.   TE09
Leong, Kah Fai   TE07
Li, Ying-Chang   BS04
Liang, Guan Yong   RE11
Liao, Han-Tsung   TE02, TE04
Liaw, Jiunn-Woei   BS06
Lim, Mayasari   TE06
Lin, Chia-Feng   RE03
Lin, Chung-Chih   RE06, RE07
Lin, Hung-Ming   TE02
Lin, Kun-Ju   FI07
Lin, Ting-Yu   RE04
Lin, Yi-Ru   FI04
Lin, Yi-Ting   BS03
Ling, K. V.   RE08
Liu, Chieh-Yuan   BS02
Liu, D.   TE09
Liu, Hao-Li   FI07, FI03
Liu, Mei Jun Jolene   TE08
Liu, Shi-Ping   RE06
Liu, Si-Wen   TE02
Lu, Chin-Yu   FI04
Lu, Shey-Shi   BS01
Lu, Tseng-Fu   BS02, BS05
Luo, Kathy Qian   BS09
Luo, Z. Q.   RE08

M

Ma, Dong   RE12
Ma, Maode   RE12
Mcloughlin, I. V.   RE09
Meng, Ling-Fu   FI05

N

Ng, Beng Koon   TE08

P

Poh, Chueh Loo   BS08

Q

Qiu, Tian-Xia   FI09

R

Reddy, M. Ramasubba   RE10

S

Sharifzadeh, H. R.   RE09
Shieh, Wann-Yun   RE04
Shieh, Yao Y.   FI07
Shih, Hui-Yu   BS05
Soon, Kok-Soon   RE02
Su, Li-Chen   BS04

T

Tan, Cher Heng   BS08
Tay, Chia Meng Benjamin   TE08
Teo, Ee-Chon   FI09
Thao, Vu Thi Thu   TE06
Thong, Patricia S. P.   BS07
Ting, Siong Luong   BS07
Tsai, Meng-Tsan   FI03
Tsai, Shang-Yueh   FI04
Tsai, Shiao-Wen   BS06
Tsai, Wen-Wei   TE02, RE02
Tsai, Yu-Tai   FI05
Tseng, Chao-Heng   RE06

V

Vialatte, François B.   RE10

W

Wang, Hsiu-Chen   TE02
Wang, Jer-Chyi   BS02, BS05
Wang, Tao   BS01
Wu, Bi-Ru   BS01
Wu, Jheng-Syong   FI06
Wu, Shih-Lin   RE03

X

Xu, Hong Xi   BS09

Y

Yang, Chi-Shih   FI01, FI02
Yang, Chia-Ming   BS02
Yang, Chih-Hsun   FI03
Yang, Yuxin   BS08
Yeh, Wen-Lin   RE02
Yeh, Yu-Liang   RE03
Yeo, S. H.   RE08
You, Cheng   RE11
You, Tsang-Jyu   RE06
Yu, Ting   BS09
Yu, Yu-Hong   BS03
Yue, K. X.   RE08

Z

Zhang, Guo-Jun   BS03
Zhu, Shi-Yang   BS03