Author Index — S

Saha, Arun K.   458, 459, 460
Saha, D.   028, 204, 227, 264, 265, 285, 328
Saha, Dilip   320
Saha, P.   349
Saha, S. K.   103, 329
Saha, Sandip K.   334
Saha, Sasmita   157
Sahoo, R. K.   079
Sahoo, Ranjit K.   055
Sahu, Akhilesh K.   224
Sahu, Kunja B.   230
Sahu, R. P.   233
Saini, J. S.   101, 152
Saini, R. P.   101, 152
Saiprasad, Jangiti   385
Sakurai, Atsushi   041
Salhotra, Rahul   321
Samvedi, Vikas   340
Sane, Narayan K.   104
Sansone, Anthony A.   026
Santra, Apurba Kumar   078
Sanyal, Dipankar   370
Sarada, Naga. S   256
Sarangi, Sunil Kr.   055, 079
Saraswati, Aditya   318
Sarathy, U. Partha   196, 209
Saravanan, R.   232
Sarkar, Abhishek C.   466
Sarkar, Amitava   230
Sarkar, Jahar   058
Sarkar, Supriya   332
Sarma, P. K.   290
Sarma, Sandip Kumar   364
Sasidhran, K.   221, 239
Satbir, Sehgal S.   124
Satheesh, A.   129
Satya, Neeraj Kumar   191, 192
Satyamurty, V. V.   433, 442, 446
Selladurai, V.   047
Selvaraj, P.   182, 209, 235
Sen, Swarnendu   068, 078, 085, 090, 100, 198, 230, 370
Sengupta, Samiran   221, 239, 253
Senve, Vinay   309
Sewatkar, C. M.   325
Shah, Mitesh   280, 365
Shah, Narendra   357
Shah, Pravin K.   308
Shah, R. D.   122
Shah, Rahul   033
Shah, Tejaskumar   195
Shaija, A.   338
Shanware, V. M.   202
Sharma, Aditya   025
Sharma, Anil Kumar   052, 170
Sharma, Ashutosh   252
Sharma, Atul   325, 327
Sharma, Korada Vishwanadha   186, 290
Sharma, Manish   264
Sharma, Monikankana   142
Sharma, Pavan K.   069, 073
Sharma, R. V.   157
Sharma, Rajnish   093
Sharma, S. L.   451
Sharma, S. P.   289
Shaw, Tarak   161
Shivakumar, H. M.   452
Shrivastava, Alok   191, 192, 275, 456
Shukla, Ratnesh K.   308
Shyam, Radhe   260
Sikarwar, Basant Singh   345, 346
Singh, A. K.   366
Singh, Dhananjay Kumar   137
Singh, Harmeet   101
Singh, J. K.   254
Singh, Jogender   407
Singh, Narendra   140
Singh, Pawan K.   255
Singh, R. K.   069, 073, 202, 206, 227, 246
Singh, Rajinder   448
Singh, S .   254
Singh, S. N.   022
Singh, Tej   221
Singh, W.   254
Sinha, D.   233
Sinha, R. K.   pspk1, 204, 264, 265
Sinha, Ramola   039, 263
Sinkunas, Stasys   467
Sivasamy, A.   047
Smith, Kyle C.   408
Som, S. K.   096
Sombabu, A.   072
Son, Sang Young   181
Soni, Brij Kishore   071
Sreenivas, K. R.   322
Sreenivasamurthy, H. R.   171
Sreenivasan, R.   447
Srinivasan, U.   322
Srivastava, A.   084
Srivastava, Atul   434
Stephan, Peter   156
Subbarao, P. M. V.   280, 365, 368
Subrahmanyam, Tunuguntla   186
Subramanyam, M. S.   290
Sudha, A. Jasmin   082
Sudheer, S.   054
Sumesh, V.   428
Sundar, B.   173, 175, 176
Sundararajan, T.   196, 255, 447
Sundaresan, N. K.   165, 166
Sundarrajan, S.   312
Suresh, R.   173, 175