Author Index — B

Babilas, Martynas   467
Babu, P. Nikhil   019
Badarinarayana, K.   168, 275
Balaji, C.   key6, 170, 196, 306, 319
Bandopadhyay, Kallol   090
Banerjee, Jyotirmay   122, 135
Banerjee, Moloy K.   051
Banerjee, Sanjoy   key10
Banerjee, Sumanta   085
Banjare, Y. P.   079
Bansal, Pradeep   177
Bansode, Sangita   039
Barman, Nilkanta   198, 330
Barman, Shambhunath   198
Barve, S. G.   171, 191, 192, 456
Battoo, Nirmal Kumar   346
Bekele, Addisu   261
Benim, Ali Cemal   086
Beysens, D.   016
Bhagat, Raghav   318
Bhakhar, Piyush G.   377
Bhandari, D. R.   037, 168, 171
Bharadwaj, Amit   139
Bhargavi, D.   446
Bharteya, Sharad   394
Bharti, Omprakash S.   116, 379
Bhatnagar, Naresh   211
Bhattacharyya, Souvik   key11, 058, 390, 406
Bhuyan, Atanu   364
Bindagi, S. V.   037
Biswas, Gautam   214, 252, 349
Biswas, Nirmalendu   100
Bodkha, Kapil   320
Borchiellini, Romano   150
Borgohain, A.   204
Bose, Goutam   210
Byrd, Larry W.   455