Author Index

A

Agrawal, Vinay   005
Akella, A. K.   004
Alla, Kalavathi   033
Asthana, Stuti   027

B

B, Mohammed Ismail.   001
Babu, K. Suresh   021, 022
Babu, N. K. Chandra   032
Bachate, Abhijeet V.   029
Banerjee, Sunetra   003
Bhatia, Nishant   013
Bhujade, Rakesh Kumar   027

C

Chandwani, Vinay   005
Chaudhary, Kapil   020
Chowdhury, Nilabhra Roy   031

D

Dakhole, P. K.   012
Das, Souvik   008
Datta, Ankita   008
Deshmukh, Achala   029
Dey, Pradip P.   024
Dutta, Pritam   018
Dutta, Soumabrata   008

F

Farahani, Alireza M.   024

G

G, Poornima.   021, 022
Garg, Ashish   014
Ghosh, Partha   031
Goudar, Swetha Indudhar   035

H

H, Sivasankari.   007
Hassan, Suhaidi   035
Hemrajani, Naveen   027

I

Irfana   022
Iyengar, S. S.   009

J

Jabbar, Haider Khalaf   017
Jawahar, Malathy   032
Junaid, Aaquib   001
Jyothi, B. Sai   033

K

K, Hemanth Raj. N.   010
K, Rakshith.   025
K, Sabu. M.   015
K, Shaila.   007, 009
Kamble, Vijaya Nilesh   011
Kanth, Swarna V.   032
Khan, Rafiqul Zaman   017
Kota, Venkat Reddy   006
Kulkarni, Sujata   012
Kumar, Kishore   019
Kumar, Narender   020
Kumar, Navaneeth   010

M

M, Kumaraswamy.   009
Marakhwar, Sourabh   013
Metia, Dipjyoti   031
Mohapatra, Patitapaban   003
Mulugu, Naga Sri Harsha   034

N

Nagar, Ravindra   005
Nayak, Swathi   019

P

Pandit, Amitkant   027
Patnaik, L. M.   007, 009, 021, 022
Prabhu, J. Arockiya Xavier   023

R

R, Venugopal. K.   007, 009, 021, 022
Raja, K. B.   021, 022
Ramachandram, S.   016
Rao, Mahesh   025
Rao, Vidya   007
Raut, R. D.   012
Ray, Debanjan   018
Reddy, E. Sreenivasa   034
Roy, Priyanka   018

S

Sachdev, H. S.   004
Saini, V. K.   020
Sarvagya, Mrinal   026
Sekhar, Leena C.   015
Shah, Brijesh   011
Shankar, Vijay   010
Sharan, Preeta   026
Sharma, Isha   030
Shiwani, Savita   030
Singh, Raman Ratnakar   030
Singh, Sarbjeet   005
Singhal, Mukesh   028
Sinha, Bhaskar R.   024
Somaiya, Hardik   011
Sood, Hemant   014
Sridevi, R.   016
Srivani, P.   016
Surana, Ramit   002

T

T., Lata B.   007
Tanner, Haifei   024
Thakur, Gunjan   026
Tirumalasetty, Sudhir   034

U

Udupa, Ganesha   010
Umbarje, Chandan   011

V

V, Tejaswi.   009
Venba, R.   032
Vinnakoti, Sudheer   006
Vinod   021