Author Index — N

Nabovati, Behnam   307
Nag, Prasun Kumar   222
Naidu, S. V.   072
Nalawade, M. K.   020
Narasimham, G. S. V. L.   309, 338
Narasimhan, Arunn   430, 432
Narayana, K. Badari   037, 053, 171, 191, 192
Narayanaswamy, Ramesh   118, 187, 380
Nayak, A. K.   028, 217, 218, 227, 265
Nedunchezhian, N.   259
Neti, Sudhakar   354
Nishioka, Makihito   142
Nouri-Borujerdi, A.   436