Author Index

A

Abhilashini, A. J.   077
Agarwal, Tejaswi   064
Agrawal, Mahesh   043
Al-Mesbahi, Anas Fattah   073
Anilkumar, K. M.   090
Anuradha, T.   080
Athreyas, Anupama A.   071

B

Badre, Ranjana   059
Bansal, Tarun   043
Battacharjya, Aniruddha   013,  015
Belkhir, Abdelkader   027
Bende, Ankit   095
Bhandary, Ankita   077
Bhat, Gangotri   024
Bhatia, M. P. S.   041,  067
Bhavana, S. L.   013
Bhavya, R.   090
Borse, Popat   059
Boukers, Saad   027

C

Chincholkar, Y. D.   069

D

Darshan, N.   076
Desai, Shrinivas D.   062

F

Fernando, Zeon Trevor   081

G

Gejage, Snehaprabha   095
Goudar, Rajeshwari M.   058
Gurumurthy, Roshan   078

H

Harshita, P.   077

J

Jha, Saurabh   075
Joshi, Chandrika   024
Joshi, Ketaki Rajiv   086
Jyothi, K. V.   077

K

Kashyap, R. Pradeep   080
Khan, Shoaib   060
Kulkarni, Linganagouda   062
Kumar, K. M. Anil   077

L

Lokesha, H.   089

M

Maheswari, R.   064
Malik, Garima   095
Malladi, Kausal   083
Manjunatha, Hugar   094
Meghana, K. V.   090
More, Pournima M.   058

N

Naduthota, Prashantha   076,  080
Nariya, Hardik   028

P

Padmanabha, M. S. Anantha   076
Patil, M. V.   069
Patni, Abhinandan   081
Pavithra, S.   089

R

Ramya, K.   071
Rangwala, Taher Ali   043
Rao, Chitra K.   089
Rao, R. Raghavendra   094
Rueju, N.   078

S

Saeid, Sabah Hawar   073
Sidnale, Mohit Mahavir   060
Singh, Aman   075
Singh, Sharvan   060
Sneha, H.   071
Snehitha, C. H.   015
Sridharan, Srivatsan   083
Srivalli, P. Sai   013
Srivastava, Ritesh   067
Sruthireddy, K.   015
Sukanya, M. N.   013
Sumakeerthi, C.   015

T

Trivedi, Priyal   081
Trivedi, Priyank   081

V

Varun, R.   078
Vasista, Vinay V.   080
Veena, G. S.   071
Veena, S.   089

W

Wadhwa, Pooja   041
Wankhade, M. M.   069

Y

Yadhunandan   094